ČLENOVIA

SKI je združenie, ktoré spája mimovládne organizácie, akademickú obec a podnikateľský sektor. Našim cieľom je prinášať konkrétne a odborné  riešenia na dosiahnutie udržateľnej ekonomiky s ohľadom na efektívne opatrenia udržateľnosti v oblasti energetiky. Princípy, ktoré prispejú k zmierneniu klimatickej zmeny by mali byť aplikované v rámci každej novej, či existujúcej verejnej politike. 


Zakladajúcimi členmi SKI sú Budovy pre Budúcnosť, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, Priatelia Zeme – CEPA a Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.


Menu