NAŠA PRÁCA

O NÁS

Slovenská klimatická iniciatíva je združenie, ktoré spája mimovládne organizácie, akademickú obec a podnikateľský sektor. Našim cieľom je prinášať konkrétne a odborné  riešenia na dosiahnutie udržateľnej ekonomiky s ohľadom na efektívne opatrenia udržateľnosti v oblasti energetiky. Princípy, ktoré prispejú k zmierneniu klimatickej zmeny by mali byť aplikované v rámci každej novej , či existujúcej verejnej politike. Zakladajúcimi členmi SKI sú Budovy pre Budúcnosť, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, Priatelia Zeme – CEPA a Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

NAŠE ZAMERANIE

Formujeme a navrhujeme zmeny vo verejných politikách tak, aby sa tvorili s ohľadom na princípy zmiernenia zmeny klímy.

  • Našimi  priamymi partnermi sú: Budovy pre Budúcnosť, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE a Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Stakeholderi, ktorých názory chceme ovplyvniť: politické strany, NRSR, tvorcovia verejných a lokálnych politík
  • Partneri na diskusiu: Vedecká obec: ekonómovia, sociológovia, lekári, klimatológovia. Odborníci: projektanti, architekti, učitelia

ČLENOVIA A PARTNERI

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa a fakturačné údaje

Slovenská klimatická iniciatíva/Budovy pre budúcnosť
Občianske združenie
Račianska 88/B
831 02 Bratislava
IČO: 42 448 018
DIČ: 2120454039

Bankové spojenie

SK02 0900 0000 0050 7494 5392

Kontakt

Kateřina Chajdiaková
koordinátorka
+421 905 565 951
chajdiakova@klimatickainiciativa.sk